Ru­bens kleurt Eker­se Kas­teel­fees­ten

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

ZA 22/09 | VELTWIJCKPARK | EKE­REN | WWW.252CC.BE

Het Eker­se park Velt­wij­ck wordt straks weer om­ge­to­verd tot een mid­del­eeuws dorp. Tij­dens de Kas­teel­fees­ten vindt er een rid­der­tor­nooi plaats met éch­te rid­ders te paard. Ter ere van het Ba­rok­jaar wordt ook een sprong ge­maakt naar 1627. Via de Ba­rok­ba­rak kom je al­les te we­ten over het Hof van Ur­sel, een van de bui­ten­ver­blij­ven van Pie­ter Paul Ru­bens, en kan je ook het schil­de­rij De Slag bij Eke­ren van Pee­ter Ver­dus­sen be­won­de­ren.

FO­TO WF

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.