He­mel­se klan­ken op fes­ti­val Mu­si­ca Di­vi­na

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

VR 21/09 - ZA 06/10 | ABDIJEN, BEGIJNHOVEN EN KER­KEN | PRO­VIN­CIE ANT­WER­PEN | WWW.MU­SI­CA-DI­VI­NA.BE

Het bei­aard­con­cert dat Elien en Wim Van Den Broeck op 23 sep­tem­ber in Postel ge­ven, is on­der­deel van Mu­si­ca Di­vi­na. Dat fes­ti­val laat twee we­ken lang “he­mel­se mu­ziek” weer­klin­ken in abdijen, begijnhoven en ker­ken in de pro­vin­cie Ant­wer­pen. De zes­de edi­tie van Mu­si­ca Di­vi­na start op 21 sep­tem­ber met Mem­bra Je­su Nos­tra door Ri­cer­car Con­sort in de abdij van Aver­bo­de en ein­digt op 6 ok­to­ber met Bach op zijn Zweeds door Li­sa Rydberg & Gun­nar Iden­stam in de Be­gijn­hof­kerk van Hoog­stra­ten. Naast mu­ziek om­vat Mu­si­ca Di­vi­na rond­lei­din­gen, le­zin­gen, ab­dij­maal­tij­den en po­ë­zie. Voor de twee­de edi­tie van Poe­sia Di­vi­na, op 30 sep­tem­ber in CC Zwa­ne­berg in Heistop-den-Berg, schrij­ven ne­gen dich­ters een nieu­we psalm rond het fes­ti­val­mot­to ‘Schaam je niet mens te zijn’, uit een ge­dicht van No­bel­prijs­win­naar To­mas Tranströ­mer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.