A QUIET PLA­CE

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

★★★★è

De straf­fe hor­ror­films blij­ven je rond de oren vlie­gen. Maar zelfs in wat een his­to­ri­sche piek is voor dit gen­re – dat zo ein­de­lijk ook ern­stig wordt ge­no­men – is A Quiet Pla­ce een uit­schie­ter. De der­de lang­speel­film van de voor­al als ac­teur be­ken­de Jo­hn Kras­in­ski heeft noch­tans wat over­be­ken­de in­gre­di­ën­ten. Zo speelt het ver­haal in een na­bije toe­komst, waar­in de we­reld­be­vol­king is ge­de­ci­meerd na een bui­ten­aard­se in­va­sie. Zo­als in It Co­mes at Night volgt ook de­ze film één ge­ï­so­leerd ge­zin, dat pro­beert te over­le­ven mid­den de eerst on­be­stem­de drei­ging. Dan leer je dat de bui­ten­aard­se we­zens die de mens be­drei­gen, van hun ex­treem ge­voe­li­ge ge­hoor ge­bruik­ma­ken om hun prooi­en te vin­den, en be­grijp waar­om dit wel een stil­le film lijkt. Kras­in­ski toont een uit­zon­der­lijk ta­lent voor de­tail in beeld én ge­luid: als kij­ker sid­der en beef je op den duur, be­sef­fen­de dat el­ke in­ge­hou­den kreet het ein­de kan be­te­ke­nen. De re­gis­seur geeft zich­zelf te­recht een hoofd­rol naast Emi­ly Blunt als zijn echt­ge­no­te, maar ook op de ge­zich­ten van de jon­ge Mil­li­cent Sim­monds en No­ah Ju­pe staat de doods­angst te le­zen. Geen won­der dat A Quiet Pla­ce – een film waar­bij je géén zak­je kro­kan­te chips ver­or­bert - uit­groei­de tot dé ver­ras­sings­hit van het jaar, en dat een se­quel in­mid­dels is aan­ge­kon­digd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.