UL­RICH ALEXAN­DER BOSCHWITZ

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

★★★★è

Af en toe komt er pos­tuum een boek uit. Zo’n boek waar­van je ver­steld staat dat het niet al veel eer­der werd uit­ge­ge­ven. Neem nu De rei­zi­ger van Ul­rich Alexan­der Boschwitz (19151942). De Jood­se au­teur van Duit­se kom­af laat de le­zer in het spoor lo­pen van ene Ot­to Sil­ber­mann, die in 1938 poogt te ont­snap­pen aan de po­groms van de na­zi’s. Hij reist heel Duits­land door, springt van trein op trein, maar waant zich nooit vei­lig. Ook de grens over­ste­ken lukt hem niet. Sil­ber­mann heeft wel geld bij zich, maar het be­zit­ten er­van jaagt hem nog meer angst aan. De he­le tijd voel je Ot­to twij­fe­len. Zal zijn zwa­ger wer­ke­lijk zijn vrouw op­van­gen? Hoe zou zijn zoon in Pa­rijs het ma­ken? En waar moet hij zelf heen? Met Sil­ber­mann gaat het van kwaad naar er­ger. Maar zelfs wan­neer hij dol van angst – “voor een Jood is het he­le Rijk één groot con­cen­tra­tie­kamp” – op­ge­slo­ten wordt in een in­stel­ling, blijft hij ge­lo­ven in de goed­heid van de mens. Want dat is voor Sil­ber­mann het wer­ke­lij­ke kwaad van het na­zis­me: dat het van bur­gers bees­ten maakt. Boschwitz schreef zijn ro­man net na Kris­tall­nacht. Zelf ook op de vlucht raak­te zijn ma­nu­script ver­lo­ren om in 2015 op­ge­dui­keld te wor­den in een Duits ar­chief. Ge­luk­kig ster­ven woor­den niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.