NMBS lan­ceert on­li­ne gids voor men­sen met ver­stan­de­lij­ke be­per­king

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

De NMBS heeft een tool uit­ge­werkt die men­sen met een ver­stan­de­lij­ke be­per­king moet hel­pen om de trein te ne­men. “Voor de­ze rei­zi­gers kan het moei­lijk zijn om hun weg te vinden in de gro­te sta­ti­ons, om de juis­te in­for­ma­tie te vinden en te le­zen, de au­to­maat te ge­brui­ken om een tic­ket te ko­pen, hulp te vra­gen of om zich aan te pas­sen bij on­ver­wach­te om­stan­dig­he­den, zo­als een spoor­ver­an­de­ring”, zegt de NMBS. Die stel­de daar­om de leer­gids ‘Ik durf de trein te ne­men! Mijn leer­gids om al­leen te rei­zen’ sa­men. De gids kan wor­den ge­down­load, hij is geil­lu­streerd, geeft de in­for­ma­tie in aan­ge­pas­te taal en be­staat uit drie de­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.