Meis­je (3) on­der wie­len van bus

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD EN RAND -

Een 3-ja­rig meis­je is gis­te­ren ern­stig ge­wond ge­raakt bij een on­ge­val met een bus. Aan de hal­te Zwaan­tjes wil­de een moe­der ’s och­tends de bus op­stap­pen, met haar doch­ter aan de hand en een ba­by in een kin­der­wa­gen. “De moe­der zet­te de kin­der­wa­gen op de bus en wil­de in­stap­pen met haar doch­ter, maar op dat mo­ment gin­gen de deu­ren dicht, waar­door ze met haar arm vast kwam te zit­ten. Haar doch­ter viel van het ver­hoog­de per­ron en kwam on­der de wie­len van de bus te­recht”, zegt Wou­ter Bruyns van de lo­ka­le po­li­tie. De bus reed nog even door, maar pas­sa­giers op de bus de­den de chauf­feur stop­pen. “Het meis­je raak­te ern­stig ge­wond aan het been en werd naar het zie­ken­huis over­ge­bracht. Er is geen spra­ke van le­vens­ge­vaar. Ook de moe­der liep lich­te ver­won­din­gen op.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.