Man ge­kneld door au­to die in ach­ter­uit staat

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD EN RAND -

Een 34-ja­ri­ge man is don­der­dag zwaar­ge­wond ge­raakt in de Sint-Gum­ma­rus­straat. Het slacht­of­fer was iets uit de kof­fer van een au­to aan het ha­len waar hij als pas­sa­gier in­zat. Maar de 24ja­ri­ge be­stuur­der had per on­ge­luk de au­to­ma­ti­sche ver­snel­ling in ach­ter­uit ge­zet, niet in voor­uit. Toen hij zijn voet van het rem­pe­daal haal­de om te ver­trek­ken, reed de wa­gen ach­ter­uit, en het slacht­of­fer raak­te met zijn been tus­sen de au­to en een an­de­re ge­par­keer­de au­to ge­kneld. De be­stuur­der reed on­mid­del­lijk voor­uit en ont­ferm­de zich snel, sa­men met an­de­re om­staan­ders, over het slacht­of­fer. Hij werd door de hulp­dien­sten naar het Stui­ven­berg­zie­ken­huis ge­bracht. Er is geen le­vens­ge­vaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.