Agent valt tij­dens op­lei­ding in Azië

Lid Ant­werps snel­le­res­pons­team zwaar­ge­wond na mo­tor­on­ge­val in Singapo­re

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD EN RAND - SAM REYN­T­JENS

Bij een op­lei­ding in Singapo­re is een lid van de snel­le­res­pons­teams (srt) van de Ant­werp­se po­li­tie eind vo­ri­ge maand zwaar ten val ge­ko­men. Hij werd op­ge­no­men in het zie­ken­huis maar ver­keert niet in le­vens­ge­vaar.

Hoe het on­ge­val juist is ge­beurd, is niet dui­de­lijk. “Wij kun­nen uw vra­gen niet be­ant­woor­den”, is al­les wat de Singapo­re­se po­li­tie kwijt wil.

Om­dat de ge­won­de in­spec­teur de op­lei­ding niet meer kan ver­der­zet­ten en de op­lei­ding al wel be­taald is, is een an­de­re col­le­ga naar Singapo­re ge­stuurd om zijn plaats in te ne­men. Een team­lei­der van de srt reis­de mee om een en an­der te re­ge­len voor de ge­won­de man.

Zwaar­be­wa­pend

De op­lei­ding in Singapo­re is een aan­loop naar de in­ge­bruik­na­me van twee ano­nie­me mo­tor­voer­tui­gen door de srt. Om­dat de Singapo­re­se rapid de­ploy­ment troops, een spe­ci­a­le een­heid, al ja­ren op mo­to­ren rond­rij­den, gaat Ant­wer­pen daar de mos­terd ha­len. Het ar­res­ta­tie­team op de mo­to zet­ten, moet er­voor zor­gen dat de le­den ook bij druk ver­keer snel ter plaat­se zijn. In te­gen­stel­ling tot de an­ti­ter­reur­een­heid in Singapo­re zul­len de srt in Ant­wer­pen niet met zwa­re ma­chi­ne­ge­we­ren rond­rij­den, even­min zul­len ze her­ken­ba­re uni­for­men dra­gen. Bij in­ci­den­ten met zwa­re wa­pens, zal nog steeds een team met een au­to en het no­di­ge ma­te­ri­aal ter plaat­se ko­men.

Hoe­veel de op­lei­ding kost, is niet dui­de­lijk, in de col­le­ge­be­slui­ten is het punt niet (meer) te raad­ple­gen. Voor de ano­nie­me mo­to­ren werd een be­drag van 87.678,25 eu­ro vrij­ge­maakt.

FO­TO RR

De Singapo­re­se ver­sie van het snel­le­res­pons­team in ac­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.