Vol­doen­de fi­nan­ci­ë­le slag­kracht

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VOETBAL - THO­MAS STANDAERT

Een ca­me­ra­ploeg van een be­zoe­kend Waals te­le­vi­sie­sta­ti­on kon het am­per ge­lo­ven: “De wer­ken gaan ge­woon door?”. Ja­wel, ook gis­te­ren werd er vlij­tig door­ge­werkt aan de nieu­we tri­bu­ne van het AFAS Sta­di­on. “Pro­jec­ten als de sta­di­on­ver­nieu­wing gaan ge­woon ver­der”, al­dus Pen­nin­ckx op de club­web­si­te. “De club heeft vol­doen­de ster­ke aan­deel­hou­ders en fi­nan­ci­ë­le slag­kracht om de aan­ge­ga­ne pro­jec­ten en en­ga­ge­men­ten te vol­tooi­en. De toe­komst van KV Me­che­len is ver­ze­kerd.” Op­val­lend: het be­ken­de bord met op­schrift ‘Re­mem­ber 2002-2003’ had nog geen plaats ge­kre­gen in de nieu­we tri­bu­ne. Je zou als sup­por­ter voor min­der bij­ge­lo­vig wor­den... Toch maakt het over­ge­ble­ven be­stuur zich sterk dat KV ook de­ze strijd zal win­nen. Tim­mer­mans: “Als club wordt KV Me­che­len niets ten las­te ge­legd. KV Me­che­len is niet fail­liet en zal ook niet ge­schrapt wor­den. We blij­ven spe­len om te pro­mo­ve­ren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.