Waas­land-Beveren ver­vangt tij­de­lijk voor­zit­ter Huy­ck

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VOETBAL - (who, bla)

Waas­land-Beveren heeft een nieu­we voor­zit­ter. Tij­de­lijk toch. On­der­voor­zit­ter Jozef Van Re­moor­tel neemt tij­de­lijk de fak­kel over van Dirk Huy­ck. Die laat­ste werd door het fe­de­raal par­ket in ver­den­king ge­steld van cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­tie en pri­va­te cor­rup­tie match­fixing in de voet­bal­we­reld - en werd vrij­ge­la­ten on­der voor­waar­den. Een van die voor­waar­den was dat Huy­ck niet in con­tact zou ko­men met Waas­land-Beveren, zijn ei­gen club dus. Die­zelf­de voor­waar­de geldt trou­wens voor Oli­vier Swolfs, CFO bij de club en voor de­zelf­de fei­ten in ver­den­king ge­steld. Doel­man Da­vy Roef was gis­ter­och­tend ge­woon op trai­ning. Hij werd in dit dos­sier ver­hoord als ge­tui­ge.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.