Ge­ne Ber­voets met strij­kers

ZA 13/10 | CC DEURNE | WWW.MAANDACHT.BE

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

Ge­ne Ber­voets is voor­al be­kend als ac­teur, maar hij kan ook een aar­dig stuk­je zin­gen. Dat be­wijst hij van­avond in CC Deurne bij de pre­mi­è­re van Bou­les de Ber­lin. Ge­rug­gen­steund door het Fi­de­lio Strijk­kwar­tet wen­telt Ber­voets zich in nos­tal­gie. Hij ci­teert, oreert en zingt over po­ë­ten, ar­ties­ten en plaat­sen. De mu­zi­kan­ten gaan zich te bui­ten aan film­mu­ziek, tan­go en chan­sons. Van Du­ke El­ling­ton en El­vis Pres­ley naar Ka­pi­tein Zep­pos en La Vi­ta è Bel­la.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.