PLAK PLEK

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

El­ke week stel­len we een Ant­werp­se lo­ca­tie voor waar het ’s nachts leuk blij­ven plak­ken is. De­ze week:

Het Been

Wat? Sinds acht jaar is dit ge­moe­de­lij­ke woon­ka­mer­ca­fé een vas­te stek voor de Ber­chem­naar. Het Been is een fa­mi­lie­ca­feetje, uit­ge­baat door zes­ti­gers Bet­ty Dec­kers en Gui­do Dockx en hun kin­de­ren Mie­ke en Guy. Bij hen zit je goed voor een rus­tig ge­sprek bij een van de ve­le spe­ci­a­le bie­ren die ze schen­ken. In het week­end kan dat ge­rust tot diep in de nacht. Het Been is een plek waar ie­der­een komt. Zo­wel twin­ti­gers als zes­ti­gers er­ken­nen de char­me van dit buurt­ca­fé. Waar? Bel­pai­re­straat 28, Berchem

Waar­om de moei­te? “Wat ons zo bij­zon­der maakt? We zor­gen al­tijd voor een aan­bod van vijf­tig tot zes­tig spe­ci­aal­bie­ren”, zegt uit­baat­ster Bet­ty Dec­kers. “Dat is ons vi­si­te­kaart­je. Ver­der is Het Been een klein maar ge­zel­lig ca­feetje. We krij­gen hier een heel aan­ge­naam pu­bliek over de vloer. Je zou Het Been een bruin ca­fé kun­nen noe­men, zij het zon­der het ou­de in­te­ri­eur. Met een aty­pisch sa­men­raap­sel aan meu­bi­lair heb­ben we het hier wel ei­gen­zin­nig in­ge­richt. Ple­zant is ook dat mijn doch­ter hier om de hoek het res­tau­rant Pas­ti­fi­cio Ma­rie uit­baat. Klan­ten die hon­ger heb­ben, kun­nen steeds bij haar te­recht.”

FO­TO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.