Stra­ten­loop Park Spoor Noord

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

In Ant­wer­pen kan je het he­le jaar door deel­ne­men aan de leuk­ste loop­eve­ne­men­ten. Op zon­dag 21 ok­to­ber wacht de Park Spoor Noord Mi­ni-ekiden en Stra­ten­loop. Er is keu­ze uit een in­di­vi­du­e­le loop­wed­strijd of een af­los­sings­wed­strijd in teams van drie lo­pers. Ver­trek­kend aan de shel­ter in Park Spoor Noord leidt het par­cours van 5 km je over de Park­brug naar ’t Ei­land­je en via de Dam te­rug. Er zijn ook par­cours van 10 en 15 km, en er is ook een kids­run. Op de Nacht van de

Duis­ter­nis meen­ten do­ven ver­schei­de­ne ge­meen­ten de straat­ver­lich­ting en kun­nen in­wo­ners even proe­ven van de ge­zel­lig­heid van een don­ke­re nacht. Er wordt ook ge­wan­deld. Zo­als in Scho­ten, waar in Park Vor­den­stein ge­speurd wordt naar ui­len, vleer­mui­zen en nacht­vlin­ders. Te­ge­lijk kan je er volks­ster­ren­wacht Ura­nia be­zoe­ken. In Bor­nem wordt met kaar­sen ge­wan­deld na­bij de Vliet­dijk en in het dorps­cen­trum langs een ver­keers­vrij par­cours.

FO­TO PA­TRICK DE ROO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.