Or­ga­ni­sa­tor: “We groei­en elk jaar”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! - (jas) www.gameforce.be

GameForce is de groot­ste ga­me­beurs van België en blijft elk jaar groei­en. “We zijn dit jaar 30% gro­ter dan de vo­ri­ge edi­tie en ne­men een he­le Nek­ker­hal in”, zegt or­ga­ni­sa­tor Ste­ven Leu­nens van 4En­ter­tain­ment. “En we mer­ken dat het ook steeds meer een fa­mi­lie­ge­beu­ren wordt.” Op GameForce zijn heel wat gro­te na­men ver­te­gen­woor­digd, zo­wel ont­wik­ke­laars als be­ken­de ga­mers. In een are­na van 800 vier­kan­te me­ter ne­men de bes­te ga­mers van het land het te­gen el­kaar op in ver­schil­len­de ga­mes tij­dens de GameForce Mas­ters. Het toer­nooi heeft een prij­zen­pot van 25.000 eu­ro. Maar ook be­zoe­kers kun­nen de con­so­le op­ne­men te­gen an­de­re ga­mers. Zo kunt u za­ter­dag tus­sen 11 en 14u bij­voor­beeld een pot­je FIFA 19 spe­len, te­gen de eSpor­ters van Ajax. Dit jaar is ook vir­tu­al re­a­li­ty goed ver­te­gen­woor­digd, met zo’n vijf­tig­tal VR-sets.

FO­TO BOUMEDIENE BELBACHIR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.