Le­o­nie Gy­sel heeft crush op Gains­bourg

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! - TEK­STEN IL­SE DEWEVER FOTO’S GEERT VAN DE VEL­DE, MAAR­TEN DE BOUW, KOEN BAUTERS, ANDREAS TERLAAK, GOEDEFROIT MU­SIC, PA­TRICK DE ROO, JIM­MY KETS, RR

De Sprook­jes­sprok­ke­laar is een won­der­lijk per­so­na­ge uit het ge­lijk­na­mi­ge boek van prin­ses Lau­ren­tien en schrij­ver Paul van Loon. Dat boek vorm­de de in­spi­ra­tie­bron van de nieuw­ste Sprook­jes­mu­si­cal van de Ef­te­ling, die mor­gen zijn ten­ten op­slaat in de Stads­schouw­burg. Maak ken­nis met de 12-ja­ri­ge Ster­re in haar speur­tocht naar de juis­te deur van de sprook­jes­bi­bli­o­theek. WO 14/11 | SINTPAULUSKERK | ANT­WER­PEN | WWW.STADSMAGAZIJN.BE

In de con­cert­reeks Bloe­men noch Kran­sen eren ar­ties­ten hun over­le­den hel­den in de cryp­te van de Sint-Pau­lus­kerk. Le­o­nie Gy­sel, front­vrouw bij Ar­sen­al, brengt er woens­dag een hom­ma­ge aan Serge Gains­bourg. Ra­dio­ma­ker Her­wig Ver­ho­vert wijdt het pu­bliek in in werk en le­ven van de Fran­se ar­tiest. The Moon­lo­vers staan de cen­tra­le gast mu­zi­kaal bij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.