Re­laxed wan­de­len en fiet­sen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

Tus­sen de jacht­ha­ven van Nieuw­poort en de ‘pier’ in zee be­vindt zich over een af­stand van ruim twee ki­lo­me­ter de Wan­del­pro­me­na­de Ha­ven­geul. Eén van mijn fa­vo­rie­ten. De pro­me­na­de langs het laat­ste stuk­je van de IJzer vormt een per­fec­te wan­del- en fiets­ver­bin­ding tus­sen het his­to­ri­sche cen­trum van Nieuw­poort ener­zijds en de bad­plaats an­der­zijds. Wie on­der­weg dorst heeft, kan even ver­po­zen op het zon­ni­ge ter­ras van de Sea Star Sai­lors Bar. Na­tuur­lief­heb­bers kun­nen even voor het ein­de van de Ha­ven­geul met een veer­dienst de IJzer over­ste­ken naar na­tuur­ge­bied De IJ­zer­mon­ding. Van daar­uit kun je even­eens een mooie strand­wan­de­ling ma­ken tot in Wes­ten­de, waar de dijk weer be­gint.

FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.