On­der­tus­sen woedt er een drugs­oor­log in Ant­wer­pen, met tien­tal­len schiet­in­ci­den­ten. Moet er dan niet au­to­ma­tisch een ver­snel­ling ho­ger ge­scha­keld wor­den?

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - INTERVIEW -

● Gepts: Het aan­tas­ten van de fy­sie­ke in­te­gri­teit is een grens. Dat maakt het tot een ab­so­lu­te pri­o­ri­teit voor ons. Je moet je maar eens voor­stel­len dat je kin­de­ren net voor­bij­fiet­sen als er ge­scho­ten wordt. Je hoopt maar dat zo ie­mand niet in je wijk woont.

Re­pres­sie moet je ook kun­nen ka­de­ren in een glo­ba­le aan­pak. Het is niet vol­doen­de men­sen in de ge­van­ge­nis te stop­pen. Als het no­dig is moe­ten men­sen van wel­zijns­zorg mee aan ta­fel met jus­ti­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.