Een drugs­ba­ron die in en­ke­le ja­ren door­ge­groeid is naar de top van de in­ter­na­ti­o­na­le drugs­han­del gaat u toch niet meer op het rech­te pad krij­gen met maat­schap­pe­lij­ke zorg?

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - INTERVIEW -

● Gepts: Nee, maar wij zijn het ein­de van de ket­ting. Er is een pak­ket aan maat­re­ge­len no­dig. De co­ca­ï­ne­tra­fiek vol­le­dig uit­slui­ten is een uto­pie, maar we moe­ten wel kij­ken wie wat kan bij­dra­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.