Re­cent werd door een drugs­ben­de een deel van een dos­sier ge­sto­len. Is het pa­pie­ren dos­sier niet voor­bij­ge­streefd?

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - INTERVIEW -

● Gepts: Ja, want pro­ble­men zo­als dit voor­val zijn een ge­volg van dat pa­pie­ren dos­sier. Daar­om is het di­gi­ta­li­se­ren van dos­siers een ab­so­lu­te pri­o­ri­teit. De pro­cu­reur-ge­ne­raal

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.