Noord-ko­rea lan­ceert nieu­we ra­ket

Vn-vei­lig­heids­raad neemt maat­re­ge­len

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BUITENLAND -

Kim Jong-un liet vrij­dag op­nieuw een ra­ket af­vu­ren die over het noor­de­lij­ke Ja­pan­se ei­land Hok­ka­i­do vloog en neer­stort­te in de Stil­le Oce­aan. De Vei­lig­heids­raad van de Ver­e­nig­de Na­ties keur­de een nieu­we reeks sanc­ties goed.

“De ra­ket­lan­ce­ring van Noord­ko­rea is een nieu­we roe­ke­lo­ze schen­ding van Vn-re­so­lu­ties en een gro­te be­drei­ging voor de in­ter­na­ti­o­na­le vre­de en vei­lig­heid, die vraagt om een glo­baal ant­woord”, twit­ter­de se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van de NAVO Jens Stol­ten­berg.

De Vei­lig­heids­raad van de Ver­e­nig­de Na­ties zat gis­te­ren­avond al sa­men om de nieu­we ra­ket­test van Noord-ko­rea te be­spre­ken. Die is so­wie­so in strijd met de Vn-re­so­lu­ties, die het re­gime in Py­on­gyang el­ke ont­wik­ke­ling van bal­lis­ti­sche en nu­cle­ai­re wa­pens ver­bie­den.

De raad keur­de maan­dag een nieu­we reeks sanc­ties goed te­gen Noord-ko­rea: van een be­per­king van de uit­voer van olie naar Noord-ko­rea tot de in­kom­sten aan ban­den leg­gen door on­der an­de­re de ex­port van tex­tiel te blok­ke­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.