Ver­sie­ring of van­da­lis­me?

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - ZEKER WETEN? -

In de Kem­pen­se ge­meen­te Her­selt za­gen en­ke­le ver­keers­bor­den er de voor­bije week op­eens net iets an­ders uit. Een stok­staart­je op een ver­keers­drem­pel, een ko­nijn op een ze­bra­pad: de po­li­tie kon er niet mee la­chen. “Een bord dat niet meer aan de vorm­ver­eis­ten vol­doet, is mo­ge­lijk niet meer gel­dig”, ver­klaar­de com­mis­sa­ris Dirk Jans­sens van de po­li­tie­zo­ne Ne­te­land. Maar dat houdt de straat­kun­ste­naars niet te­gen. Over het he­le land be­plak­ken ze ver­keers­bor­den met grap­pi­ge stic­kers. In Her­selt heeft het ge­meen­te­be­stuur on­der­tus­sen in ie­der ge­val ge­vraagd aan de ar­bei­ders van de tech­ni­sche dienst om de dier­tjes van de bor­den te pluk­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.