Duur­zaam pro­ject

Bac­te­ri­ën ver­lich­ten de stad van de toe­komst

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - INTER CITY - (pvdp) www.glo­wee.eu.

Lam­pen vol met gloei­en­de bac­te­ri­ën kun­nen on­ze ste­den en wo­nin­gen ver­lich­ten. “We voe­den de bac­te­ri­ën met af­val. Dan ge­ven ze niet al­leen licht, maar re­cy­cle­ren ze ook de stof­fen die wij door de wc spoe­len”, zegt de Fran­se ont­werp­ster San­dra, die en­ke­le ja­ren ge­le­den het be­drijf Glo­wee be­gon.

Scien­ce­fic­ti­on is haar ver­haal al­ler­minst. De tech­niek be­staat en werkt. Rey ziet een toe­komst met win­kels en plei­nen zon­der kunst­ver­lich­ting, maar met een groe­ne gloed. De bac­te­ri­ën be­vin­den zich in een vloei­stof of een gel, ver­pakt in een door­zich­tig ma­te­ri­aal dat al­le vor­men kan aan­ne­men.

FOTO RR

Een stad ver­licht met de groe­ne gloed van bac­te­ri­ën: sfeer­vol en duur­zaam.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.