100-101

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (bfs)

Be­ve­ren

Uit een huis in de Les­se­liers­dreef heb­ben in­bre­kers een aan­ste­ker, twee do­zen ei­e­ren en ta­pe ge­sto­len. De da­ders for­ceer­den een deur om bin­nen te ge­ra­ken. De fei­ten von­den don­der­dag plaats.

Ste­ke­ne

In­bre­kers heb­ben het keu­ken­raam ge­for­ceerd van een huis in de Koe­straat. De wo­ning werd door­zocht. Het is nog niet dui­de­lijk wat er werd ge­sto­len. De in­braak werd don­der­dag vast­ge­steld.

Moer­be­ke-waas

In de Eks­aards­e­dam heeft de po­li­tie de snel­heid ge­con­tro­leerd. Van de 720 chauf­feurs die voor­bij het flits­toe­stel re­den, gin­gen er 117 in de fout. In de Dam­straat werd een be­schon­ken chauf­feur aan de kant ge­zet. Hij moest zijn rij­be­wijs voor zes uur in­le­ve­ren.

Lo­ke­ren

De po­li­tie heeft don­der­dag­na­mid­dag om 17.30 uur twee man­nen op­ge­pakt die er­van ver­dacht wor­den een por­te­feuil­le ge­sto­len te heb­ben in een ca­fé in Lo­ke­ren. Het ging om een 44-ja­ri­ge Ne­der­lan­der en een 40-ja­ri­ge Al­ge­rijn. Ze zul­len zich in snel­recht moe­ten ver­ant­woor­den in de cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.