In­fo­ses­sies voor vrij­wil­li­ge brand­weer

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (bfs) www.hvzwaas­land.be

● De Hulp­ver­le­nings­zo­ne Waas­land or­ga­ni­seert vier in­fo­mo­men­ten voor kan­di­daat-vrij­wil­li­gers voor de brand­weer. De eer­ste ses­sie vindt zon­dag om 16u plaats in de nieu­we brand­weer­ka­zer­ne van Kiel­drecht in de Kou­ter­straat. Op dins­dag 19 sep­tem­ber heeft u om 19.30u een her­kan­sing in de ka­zer­ne van Sint-gil­lis-waas in de Bloks­traat. Wie in de ka­zer­ne van Sint-ni­k­laas de ses­sie wil bij­wo­nen, kan daar op don­der­dag 28 sep­tem­ber om 20u te­recht. De laat­ste mo­ge­lijk­heid is op don­der­dag 5 ok­to­ber om 19u in de ka­zer­ne van Krui­be­ke op het On­ze-lie­ve-vrouw­plein.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.