FI­LIP GHIJS:

dood­ge­sla­gen in stu­dio

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE -

● Fi­lip Ghijs (44) werd in de nacht van 31 de­cem­ber op 1 ja­nu­a­ri 2013, ou­de­jaars­nacht, meer­maals ge­sla­gen en mis­han­deld door zijn part­ner Chris­ti­na W. (60).

Het slacht­of­fer werd na de klap­pen zes­tien uur lang aan zijn lot over­ge­la­ten in zijn stu­dio in de Re­gen­tie­straat in Sint-ni­k­laas en over­leed uit­ein­de­lijk aan zijn ver­won­din­gen. Zo­wel Ghijs als Chris­ti­na W. kamp­ten met een zwa­re al­co­hol­ver­sla­ving en leef­den in de mar­ge van de sa­men­le­ving. De aan­klacht te­gen W. werd uit­ein­de­lijk af­ge­zwakt van moord naar op­zet­te­lij­ke sla­gen en ver­won­din­gen met de dood als ge­volg. Chris­ti­na W. werd in ju­ni vo­rig jaar ver­oor­deeld tot acht maan­den cel, waar­van de helft met uit­stel. San­dra L. (26), een vrien­din van het kop­pel die ook be­trok­ken was bij de fei­ten, kreeg zes maan­den cel met uit­stel. Twee man­nen die tij­dens die nacht ook nog langs- kwa­men in de be­wus­te stu­dio en niet in­gre­pen, wer­den vrij­ge­spro­ken.

FOTO BERT FOUBERT

Fi­lip Ghijs be­zweek aan zijn ver­won­din­gen in een stu­dio in dit ge­bouw in de Re­gen­tie­straat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.