NEDJIP MUSTAFA:

op straat ge­ëxe­cu­teerd

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE -

● De Ro­ma-man Nedjip Mustafa (39) werd op 30 de­cem­ber 2013 voor de ogen van zijn vrouw en zoon­tje ge­ëxe­cu­teerd op het trot­toir voor zijn deur in de Klei­beek­s­traat in Sint-ni­k­laas. Schut­ter Ar­ben S. (34) uit Ver­viers los­te in to­taal acht scho­ten en stap­te daar­na te­rug in de au­to, waar­in zijn broer Fa­ton (25) aan het stuur zat. De twee vlucht­ten naar Duits­land, maar kon­den an­der­hal­ve maand la­ter op­ge­pakt wor­den.

Fa­mi­lie­ve­te

Ook hun va­der Faz­li S. (51) be­land­de ach­ter de tra­lies. Hij wordt er­van ver­dacht de op­dracht ge­ge­ven te heb­ben voor de moord. Het mo­tief voor de do­de­lij­ke raid bleek een al lang aan­sle­pen­de fa­mi­lie­ve­te te zijn. Het pro­ces van de drie moord­ver­dach­ten is de­ze maand ge­voerd in de cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank van Den­der­mon­de. Ar­ben en Fa­ton ris­ke­ren elk 28 jaar cel. Hun va­der Faz­li hangt 30 jaar cel bo­ven het hoofd. De rech­ter doet op 4 ok­to­ber uit­spraak in de zaak.

FOTO RR

Nedjip Mustafa.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.