“Ant­wer­pen is fan­tas­tisch”

21-ja­ri­ge re­ve­la­tie Dy­lan Ba­tu­bin­si­ka voelt zich al goed thuis

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT -

Met vijf zijn ze, de spe­lers van Ant­werp die dit sei­zoen nog geen mi­nuut mis­ten. In dat rij­tje is de naam van Dy­lan Ba­tu­bin­si­ka - met ook nog Bo­lat, Arslana­gic, Hai­re­mans en Ha­roun - de meest ver­ras­sen­de. De 21-ja­ri­ge Frans­man had voor hij naar Ant­werp kwam al­leen nog maar jeugd­voet­bal ge­speeld, maar vormt nu sa­men met Di­no Arslana­gic een sterk ver­de­di­gings­duo. Wie is die nieu­we rots in de bran­ding?

Al vijf jaar op de ra­dar van Bö­lö­ni Con­go­le­se roots

Het is een mooi rij­tje clubs waar Ant­werp de­ze zo­mer zijn spe­lers ging ha­len. Por­to, Ben­fi­ca, At­lé­ti­co Ma­drid, Wer­der Bre­men, LA Ga­laxy… En Ba­tu­bin­si­ka kwam trans­fer­vrij over van Pa­ris Saint-ger­main. Bij die club te­ken­de hij in mei 2016 een prof­con­tract, maar zijn pas­sa­ge bij de A-ploeg bleef be­perkt tot een der­tig­tal trai­nin­gen. “Of ik op meer had ge­hoopt? Toen ik dat con­tract te­ken­de, be­sef­te ik dat het moei­lijk zou wor­den om door te bre­ken bij PSG. Er zijn niet zo veel jon­gens uit de aca­de­mie die het tot de eer­ste ploeg schop­pen. Dat con­tract was voor­al een mooie be­lo­ning voor wat ik ja­ren­lang heb ge­pres­teerd in de jeugd. Of het nog steeds een droom is om daar de eer­ste ploeg te be­rei­ken? Een droom niet echt, nee. Als de mo­ge­lijk­heid er ooit komt, zal ik na­tuur­lijk niet twij­fe­len. Maar ik zit nu bij Ant­werp. Ik moet re­a­lis­tisch blij­ven, hé.”

Ba­tu­bin­si­ka blijft wel fan van PSG. “Het is de club van m’n hart en ik had het ge­luk om er der­tien jaar te spe­len. Van mijn acht­ste tot vo­rig sei­zoen. Dat pak­ken ze me niet meer af. Ik ga straks ze­ker kij­ken als ze op An­der­lecht spe­len in de Cham­pi­ons Le­a­gue.”

Een ech­te Pa­ri­sien

De Cham­pi­ons Le­a­gue-pou­le van An­der­lecht is voor Ba­tu­bin­si­ka een zeer in­te­res­san­te groep. Hij wil al­le thuis­mat­chen van An­der­lecht in het sta­di­on bij­wo­nen, want bij el­ke te­gen­stan­der heeft hij wel min­stens één goe­de vriend spe­len. “Mous­sa Dem­bélé van Cel­tic ken ik al heel mijn le­ven. We maak­ten sa­men de over­stap van ons lo­kaal ploeg­je naar PSG. Bij Bay­ern heb je Kings­ley Co­man met wie ik al­le jeugd­reek­sen door­liep en dan heb je nog PSG, de club waar ik der­tien jaar speel­de en waar met Pre­snel Kim­pem­be een van mijn bes­te vrien­den in de eer­ste ploeg staat. Ik was met die jon­gens af­ge­lo­pen zo­mer nog op va­kan­tie in Mi­a­mi.

Fan van de Meir

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.