“Als Mar­ti­nez weg­gaat, dan graag Preud’hom­me”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT -

Ook in de kleed­ka­mer van PSG gaan de Ro­de Dui­vels ge­re­geld over de ton­gen. “Ie­der­een is het er­over eens dat wij ver­der kun­nen ge­ra­ken dan de kwart­fi­na­les. Ik ben op­ti­mist. Met on­ze ploeg moe­ten wij ook de hal­ve fi­na­les pro­be­ren te ha­len, al zijn Bra­zi­lië en Frank­rijk mijn fa­vo­rie­ten voor de we­reld­ti­tel in Rus­land.” Ge­vraagd of hij Mi­chel Preud'hom­me niet mist, be­treurt Meunier dat zijn ex-coach bij Club niet in een gro­te com­pe­ti­tie aan de slag is. “De na­ti­o­na­le ploeg zou voor hem het bes­te plan zijn. Mocht Mar­ti­nez niet bij­te­ke­nen of ver­trek­ken na het WK, dan moet Preud’hom­me over­ne­men. Ik heb nog nooit een slecht woord over Mi­chel ge­zegd. Ik heb zelfs nog nooit een ne­ga­tie­ve ge­dach­te ge­had over hem. Of je nu Ro­nal­din­ho of Je­an­pier­re heet, hij maakt geen on­der­scheid als hij je op je num­mer wil zet­ten.”(kvu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.