Wout van Aert

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT -

‘‘Het eni­ge waar ik echt schrik voor heb is dat het ten kos­te zou gaan van mijn cross­sei­zoen. Ik wil in fe­bru­a­ri niet met het ge­voel zit­ten: shit, ik ben te veel met de weg be­zig ge­weest en heb in het veld niet mijn bes­te ni­veau ge­haald.’’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.