Kools­kamp Koer­se

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT - (jcs)

be­paalt de eind­tijd, red.)

X(de vier­de

“Het blijft ver­schrik­ke­lij­ke dis­ci­pli­ne. Nog veel las­ti­ger dan een in­di­vi­du­e­le chro­no. De jong­ste ja­ren lag het ver­schil tus­sen winst en ver­lies tus­sen de drie en twaalf se­con­den. Ie­deréén start met schrik. Maar op het ein­de wacht mis­schien goud. En dat is wel wat, hé. Als je het bes­te pak van de we­reld aan hebt, maar je weet niet hoe je als ploeg su­per­snel door de bocht moet gaan, dan ver­lies je daar al­leen al drie se­con­den. Dat maakt geen band of laars­je goed. Het goud be­wijst dat je als cou­reur enorm goed bent en in een enorm goe­de ploeg zit. Dat maakt al­les goed.” een

1. Fer­nan­do GAVIRIA RENDON (Col/quick.step Floors) 192.4 km in 4u20’33” (gem.: 44.306 km/u); 2. Dy­lan Groe­ne­we­gen (Ned); 3. 4. Au­gust Jen­sen (Noo); 5. Ak­sel Nõm­me­la (Est); 6. 7. Ru­dy Bar­bier (Fra); 8. 9.

10. Kon­rad Ges­sner (Dui); 11. 12. Mark Rens­haw (Aus); 13. 14. And­re Looij (Ned); 15. 16. Quen­tin Jau­re­gui (Fra); 17. 18. Ja­son van Da­len (Ned); 19. Maxi­mi­li­a­no Ri­che­ze (Arg); 20.

21. Ai­dis Kruo­pis (Lit); 22.

23. Twan Cas­te­lijns (Ned); 24. Ber­den de Vries (Ned); 25. Ook Oli­ver Nae­sen reed zich sa­men met zijn broer La­wren­ce in de kij­ker. De koers was nog niet he­le­maal ver­trok­ken of de broers za­ten al voor­aan. 177 ki­lo­me­ter reed Oli­ver Nae­sen in to­taal in de aan­val, in func­tie van het WK. “Je weet op voor­hand dat die aan­val ner­gens toe zal lei­den. Maar het was een mooie dag om eens voor­op te rij­den met mijn broer”, zei de Bel­gi­sche kam­pi­oen. Nae­sen plant dit week­end nog een trai­nings­rit van vijf à zes uur in Bel­gië en vliegt dins­dag naar Noor­we­gen.

Ga­ë­tan Pons (Lux); 26.

28. Thomas Gib­bons (VS); 29.

30. Luc Wirt­gen (Lux); 31.

33.

6”; 35. 36. 8”; 37. Rei­nardt Jan­se Van Rens­burg (ZAF); 38. Oy­vind Luk­ke­dahl (Noo); 39. Eti­en­ne van Em­pel (Ned); 40. Ti­mo Roo­sen (Ned); 41. 42. Coen Ver­melt­foort (Ned); 43. And­rea Pas­qua­lon (Ita); 44. Al­va­ro Jo­se Hod­eg Cha­g­ui (Col) 12”; 45. Mickael Che­rel (Fra) 15”; 46. Benoît Cosne­f­roy (Fra); 47. 48.

17”; 49. 19”; 34.

27. 32.

50. An­dré Grei­pel (Dui); 51. 57.

23”; 63. Pr­ze­mys­law Kas­per­kie­wicz (Pol); 64. 66. 31”; 69. We­sley Kre­der (Ned) 36”; 70. 71. An­dy Leigh (GB); 72. Mark Mc­nal­ly (GB); 73. Mar­cel Sie­berg (Dui) 40”; 74. 51”; 76.

55”; 77. Fa­bio Sa­ba­ti­ni (Ita) 56”; 78.

58”; 84.

92. 1’41”; 93.

1’45”; 94. 1’49”; 95.

100. Da­vi­de Mar­ti­nel­li (Ita) 3’03”; 104.

105. 106. 80. 1’11”;

FOTO PHOTO NEWS

Fer­nan­do Gaviria wint met groot over­wicht de spurt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.