Fer­nan­do Gaviria heeft met spre­kend ge­mak het Kam­pi­oen­schap van Vlaan­de­ren ge­won­nen. De 23-ja­ri­ge Co­lom­bi­aan van Quick.step Floors geeft zo het goe­de voor­beeld aan zijn ploeg­maats die mor­gen het WK ploe­gen­tijd­rit rij­den. Groe­ne­we­gen en De Buyst ston­den no

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT -

Met Mark Ca­ven­dish, An­dré Grei­pel, Fer­nan­do Gaviria en Dy­lan Groe­ne­we­gen stond heel wat spur­ters­ge­weld aan de start. Ca­ven­dish stap­te on­der­weg af, niet ge­heel on­lo­gisch aan­ge­zien hij nog maar pas te­rug is na­dat hij in de Tour een ge­bro­ken schou­der­blad had op­ge­lo­pen. Gis­te­ren be­ves­tig­de de Brit ook dat hij niet naar het WK trekt. Grei­pel was op­ge­hou­den door een val. Uit­ein­de­lijk ging het tus­sen Gaviria en Groe­ne­we­gen voor de ze­ge. De Buyst spurt­te naar de der­de plaats voor Lot­to - Soud­al.

Gaviria pakt met zijn ze­ge re­van­che voor vo­rig jaar, toen hij ge­klopt werd door Ti­mo­thy Du­pont, en pakt al de vijf­tig­ste Uci-ze­ge voor Quick.step Floors dit sei­zoen. De Co­lom­bi­aan­se sprin­ter lijkt net op tijd op­nieuw op ni­veau voor het WK in Ber­gen. Op 21 ju­li werd Gaviria nog ge­o­pe­reerd aan de kuit, na­dat hij zich op trai­ning had ge­bles­seerd toen hij uit zijn klik­pe­daal schoot.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.