IX

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT -

“De ren­ners ho­ren al­les van­uit de au­to, maar heb­ben zelf geen mi­crootje. Ze wer­ken met sim­pe­le ge­ba­ren, waar­door ie­der­een weet dat ren­ner x of y een beurt gaat over­slaan. Of dat ze iets meer naar links moe­ten gaan, of een ge­baar om van kant te wis­se­len om­dat de wind in­eens ge­draaid is. Zij voe­len van­uit de groep en wij zien de groep voor ons uit rij­den. Soms zien we aan de vorm van de groep dat ze aan het ver­tra­gen zijn. Dan moet je in­grij­pen. Dat gaat snel. Ik heb liefst dat ze al­le zes over de fi­nish ko­men, maar als het een tech­ni­sche fi­na­le is, kan je soms vlug­ger zijn met vier

dan met zes.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.