Boe­ren wil­len ac­tie te­gen te la­ge prij­zen

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STANDPUNT - (blg)

Er drei­gen nieu­we ac­ties van de land­bou­wers te­gen de erg la­ge prij­zen in de su­per­markt, in het bij­zon­der van rund­vlees. Daar­voor waar­schuwt Hen­drik Van­dam­me, voor­zit­ter van het Al­ge­meen Boe­ren­syn­di­caat. “Het wa­ter staat veel rund­vee­hou­ders aan de lip­pen”. Door de zwa­re con­cur­ren­tie tus­sen de su­per­mark­ten, komt er steeds meer druk op de pro­du­cen­ten van voor­al ver­se voe­ding. “De wed­ij­ver om de con­su­ment heeft een im­pact op de prijs­zet­ting”, al­dus Van­dam­me. Die prijs­druk komt uit­ein­de­lijk te­recht bij de de pro­du­cent, de zwak­ste scha­kel in de ke­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.