Ook 1 jon­gen op 20 was al slacht­of­fer

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STANDPUNT - (aro)

Plan In­ter­na­ti­o­nal fo­cus­te in de stu­die op de dis­cri­mi­na­tie van meis­jes, maar om­dat ook jon­gens wer­den be­vraagd, is dui­de­lijk ge­wor­den dat zij zich ook van tijd tot tijd ach­ter­ge­steld voe­len. Zo zegt één op de twin­tig Bel­gi­sche jon­gens in zijn da­ge­lijk­se le­ven al eens het slacht­of­fer te zijn ge­weest van dis­cri­mi­na­tie of agres­sie. Eén op de ze­ven geeft aan in het ka­der van werk of stu­dies druk te voe­len om een be­paal­de rich­ting uit te gaan, lou­ter om­dat hij van het man­ne­lij­ke ge­slacht is. Die druk komt in de eerste plaats van de va­der.

FOTO RR

Kin­de­ren op de school­ban­ken. Meis­jes wor­den va­ker af­ge­remd om een be­paal­de stu­die­keu­ze te vol­gen dan jon­gens.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.