100-101

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (bfs)

Sint-Ni­k­laas

In de Nieuwstraat heb­ben on­be­ken­den

● een lap­top en geld ge­sto­len uit een au­to. De ei­ge­naar van de wa­gen stel­de de dief­stal don­der­dag­och­tend vast.

Ste­ke­ne

In de Ke­mel­straat is een hout­klie­ver

● ge­sto­len. De ma­chi­ne stond ge­par­keerd op de op­rit van een huis. De fei­ten von­den plaats in de nacht van maan­dag op dins­dag.

Sint-Gil­lis-Waas

Bij een ver­keers­on­ge­val op het

● kruis­punt van Klui­zen­hof met de Reepstraat is woens­dag om 9.30u een be­stuur­ster van een au­to licht­ge­wond ge­raakt bij een bot­sing met een an­de­re wa­gen.

Be­ve­ren

Een brom­fiet­ser is woens­dag om

● 6.30u licht­ge­wond ge­raakt na een on­ge­val in de El­zestraat. Het slacht­of­fer werd aan­ge­re­den door de be­stuur­der van een au­to.

Een 21-ja­rig man uit Ant­wer­pen

● is woens­dag­avond op he­ter­daad be­trapt toen hij wou in­bre­ken in een au­to die ge­par­keerd stond in de Sint-Eli­sa­be­th­straat. De man zal zich op 29 no­vem­ber in snel­recht moe­ten ver­ant­woor­den in de cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.