Snel­ste chauf­feurs in Moer­be­ke tij­dens flits­ma­ra­thon

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (bfs)

Ver­schil­len­de Wa­se po­li­tie­zo­nes na­men woens­dag deel aan de acht­ste flits­ma­ra­thon. Moer­be­keWaas span­de de kroon met bij­na 20% hard­rij­ders. Het con­tro­le­toe­stel stond er op­ge­steld in de Ter­west­vaart. In de po­li­tie­zo­ne Waas­land-Noord duw­de meer dan 12% van al­le chauf­feurs te hard op het gas­pe­daal. In Sint-Ni­k­laas was dat 10%. De po­li­tie haal­de er 74 chauf­feurs uit het ver­keer om hen on­mid­del­lijk met hun over­tre­ding te con­fron­te­ren. Een be­stuur­der had drugs ge­bruikt en een an­de­re was dron­ken. Ook de po­li­tie­zo­ne Waas­land-Noord nam deel aan de flits­ma­ra­thon. Ver­spreid over het grond­ge­bied werd meer dan 8% van al­le ge­con­tro­leer­de be­stuur­ders be­trapt op over­dre­ven snel­heid. Twee chauf­feurs kre­gen ook een boe­te om­dat ze hun vei­lig­heids­gor­del niet droe­gen en een be­stuur­der werd be­keurd om­wil­le van bel­len ach­ter het stuur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.