70 me­de­wer­kers in nieuw kan­toor VGD

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (gvh)

Ac­coun­tan­cy­ad­vies­kan­toor VGD open­de een nieu­we ves­ti­ging aan de Gent­se Baan. Van­uit het kan­toor zul­len ze­ven­tig me­de­wer­kers de re­gio be­die­nen. “VGD groeit sterk, en on­ze in­fra­struc­tuur moet mee­groei­en. We zoe­ken ook con­ti­nu nieu­we me­de­wer­kers”, zegt ven­noot Marc Wau­ters. VGD bun­delt in Sint-Ni­k­laas ver­schil­len­de ty­pes ex­perts die tot nu toe ver­spreid wa­ren over de kan­to­ren in Ant­wer­pen Lin­ker­oe­ver, Den­der­mon­de en Ze­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.