Nacht van Ham­se Jeugd pakt uit throw­back­fuif

Op vraag van kin­der­fuif ook Kids­fest met Ket­net­band en Gho­stroc­kers

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - JAN VAN DE VEL­DE

De tra­di­tie­rij­ke ‘Nacht van de Ham­se Jeugd’ krijgt na de groot­se fuif op vrij­dag 13 ok­to­ber voor het eerst een ver­leng­stuk op za­ter­dag met een Kids­fest en de Throw­back Sa­tur­day voor een iets ou­der pu­bliek.

Met gra­tis bus­ver­voer wor­den vrij­dag 13 ok­to­ber fuif­gan­gers uit de he­le re­gio ( Lo­ke­ren, Waas­mun­ster, Sint-Ni­k­laas, Tem­se, Ze­le en Den­der­mon­de) naar het Kaai­plein ge­bracht om er sa­men met de Ham­me­na­ren uit de bol te gaan in de tot me­ga­dis­co­theek om­ge­to­ver­de sport­hal Meu­len­broek. “Vrij­dag pre­sen­te­ren we gro­te na­men die al op de groot­ste eve­ne­men­ten en fes­ti­val ston­den”, kon­digt voor­zit­ter Guy Van Den­der van de werk­groep aan. “Star­ten doen we met ta­lent van ei­gen bo­dem. Ar­no Quin­te­lier, be­kend as CVPPA, is een van de drij­ven­de krach­ten ach­ter het rap­pers­col­lec­tief Bla­zeUp. Louis XIV uit Ba­zel speelt daar­na de bes­te ur­ban- en hou­se­pla­ten. DJ Yo­lotan­ker is een fe­no­meen, be­kend van Studio Brus­sel. Van de­ze ra­dio­zen­der ken­nen we ook Mur­dock, in­mid­dels uit­ge­groeid tot drum-’n-bass-icoon in Bel­gië.”

Dub­bel­op­tre­den

De werk­groep be­reidt al­les tot in de punt­jes voor om er een ge­slaag­de edi­tie van te ma­ken.

Met Mark with a K pre­sen­teert de Nacht een hard­dan­ce le­gen­de. Hij wordt ge­flan­keerd door MC Chuc­ky, de ar­ties­ten­naam van Ham­me­naar Olivier Van Pot­tel­berg­he. “Het is bij­zon­der fijn te kun­nen op­tre­den in ei­gen ge­meen­te en ze­ker aan de zij­de van Mark with a K”, stelt Chuc­ky. Na hun dub­bel­op­tre­den sluit DJ Mys­ti­que de me­ga­f­uif af (tot 5u).

Voor het eerst or­ga­ni­seert de werk­groep za­ter­dag­na­mid­dag 14 ok­to­ber om 13.30u een Kids­fest. “Daar­mee spe­len we in op de vraag van de kin­der­raad”, legt Van Den­der uit. “De Ket­net­band brengt naast ei­gen num­mers ook de be­kend­ste hits van Sam­son en Gert, Me­ga Min­dy en K3. Daar­na vol­gen de Gho­stroc­kers. Wie het Kids­fest be­zoekt via een Ham­se jeugd­be­we­ging be­taalt slechts zes in plaats van ne­gen eu­ro.”

‘s Avonds kan ie­der­een van­af twin­tig jaar te­recht op Throw­back Sa­tur­day. Axel Dae­se­lei­re, DJ Ghost (be­kend van Cher­ry Moon) en Re­gi zijn de dee­jays met dienst. Met La­wRenz en FVB staan ook hier po­pu­lai­re Ham­se mu­ziek­ma­kers ach­ter de draai­ta­fels.

Nacht van de Ham­se Jeugd, vrij­dag 13 en za­ter­dag 14 ok­to­ber op si­te Meu­len­broek, Kaai­plein in Ham­me. www.nacht­van­de­ham­se­jeugd.be

FOTO JVDV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.