“Ik wil weer ho­ger­op”

Nathan Ley­der mag zich van Ajax Am­ster­dam bij Vi­gor op­nieuw in de kij­ker spe­len

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - IVAN ELEGEERT

Op de slot­dag van de trans­fer­pe­ri­o­de haal­den de Wui­tens met Nathan Ley­der (20) nog een ver­ras­sen­de aan­winst bin­nen. Ley­der speel­de bij Jong Ajax Am­ster­dam waar hij nog een lo­pend con­tract had. Maar door een bles­su­re kwam hij er am­per aan spe­len toe.

Hoe ben je bij Ajax Am­ster­dam ge­raakt?

Nathan Ley­der: “On­ze fa­mi­lie komt ei­gen­lijk uit Na­men. Maar toen ik vijf was ver­huis­den we naar Moes­kroen waar ik ook mijn voet­bal­loop­baan be­gon. Na het fail­lis­se­ment kon ik naar Club Brug­ge en na­dien naar Zul­te Wa­re­gem. Toen ik zes­tien was ston­den er dan op­eens scouts van Ajax Am­ster­dam voor on­ze deur.”

Daar heb je de voor­bije vier jaar ge­speeld?

“Dat klopt. De jong­ste twee jaar was dat bij Jong Ajax, zeg maar de be­lof­ten­ploeg van het eerste elf­tal. Maar be­gin vo­rig sei­zoen werd ik twee keer ge­o­pe­reerd aan mijn rech­ter­knie. Het was heel moei­lijk om na­dien weer speel­kan­sen te krij­gen. Hoe­wel ik on­der con­tract lag bij Ajax zocht ik een club waar ik wel kon spe­len. Die heb ik ge­von­den. Via Ham­me wil ik weer ho­ger­op.”

Hoe ben je dan in Ham­me ge­raakt?

“Joey Du­jar­din is een jeugd­vriend en hij voet­bal­de er. Hij leg- de het eerste con­tact. Van­af dan is al­les heel snel ge­gaan. Op uit­zon­de­ring van Joey en San­der Clae­ys ken­de ik ech­ter nie­mand bij Ham­me. Ook de reeks was me niet echt be­kend. Ik volg­de het wel va­nop af­stand. Maar in­tus­sen kent de ploeg zo­wel als de reeks geen ge­hei­men meer voor mij.”

Het gaat dan ook ver­ras­send goed.

“Ik heb de voor­be­rei­ding niet mee­ge­maakt maar heb de ver­ha­len na­tuur­lijk ook wel ge­hoord. Ik voel­de met­een dat de ploeg zicht dub­bel wou plooi­en om al­le men­sen die ons al voor­af had­den ver­oor­deeld de mond te snoe­ren. Ie­der­een was meer dan dub­bel ge­mo­ti­veerd. Dat zie je ook in de wed­strij­den en dat ver­taalt zich ook in de re­sul­ta­ten.”

Met de trip naar Des­sel ko­men nu wel een reeks top­mat­chen?

“Daar kun­nen we met z'n al­len naar uit. Bin­nen een maand zul­len we ef­fec­tief we­ten waar we staan. Wie weet kun­nen we dan on­ze am­bi­ties niet bij­stel­len en in plaats van het be­houd eer­der een plaats in de sub­top am­bi­ë­ren? In de­ze reeks is al­les mo­ge­lijk.”

SVEN DILLEN

Nathan Ley­der speel­de twee jaar bij Ajax Am­ster­dam voor hij ge­o­pe­reerd werd aan zijn knie.FOTO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.