“Su­per­cup is bin­nen, maar dat is ook al­les”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - (ive)

Na een wei­nig hoog­staan­de maar wel bij­zon­der span­nen­de wed­strijd heeft Aste­rix Avo Be­ve­ren (en dus blijk­baar niet meer Kiel­drecht...) voor de tien­de keer de su­per­cup ge­won­nen.

Na­dat Aste­rix Avo de eerste set bij een 22-24 stand nog uit han­den gaf, kon het na­dien wel drie sets op rij win­nen. “Maar het heeft toch veel meer moei­te ge­kost dan no­dig was”, gaf spel­ver­de­ler Jas­mien Bie­bauw na af­loop toe. “In de twee­de en der­de set liep het nog goed. Maar in de vier­de set lie­ten we ons tot twee keer toe in slaap wie­gen. Eerst lie­ten we Gent bij een 2-10 nog tot 15-15 te­rug­ke­ren. We scho­ten dan weer wak­ker en pak­ten bij 18-24 liefst 6 match­bal­len maar weer lie­ten we Gent langs­zij ko­men. Uit­ein­de­lijk werd het nog 31-33 en was de be­ker toch bin­nen. Ui­ter­aard wa­ren we blij maar fier hoef­den we niet te zijn.”

Bie­bauw be­seft dat het dus veel be­ter moet. “We zijn nog maar een tien­tal da­gen met de he­le kern sa­men aan het trai­nen. Bo­ven­dien is on­ze groep ook fel ver­an­derd te­gen­over vo­rig jaar. Voor­al in on­ze re­cep­tie is dat nog zoe­ken naar el­kaar. Vol­gen­de week krij­gen we een dub­be­le op­dracht te­gen Sliedrecht voor de Eu­ro­pe­se Cham­pi­ons Le­a­gue. Ik kan me voor­stel­len dat ze zich na het be­kij­ken van on­ze wed­strijd in Gent al in hun han­den wrij­ven. Laat ze maar doen. We be­sef­fen als geen an­der dat we te­gen de Ne­der­land­se vrou­wen met een heel an­de­re in­stel­ling moe­ten spe­len. Mis­schien was de wed­strijd op Gent daar­om net een goe­de ver­wit­ti­ging. Zon­dag kun­nen we in Len­de­le­de ho­pe­lijk wel weer wat ver­trou­wen win­nen”, al­dus Bie­bauw.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.