“Na drie we­ken nog eens win­nen”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - (hmb)

Yu­ran Da Cun­ha speelt zon­dag met Mel­se­le in Grim­ber­gen, twaalf­de in de stand.

“Ei­gen­lijk maakt het wei­nig uit waar ze staan in het klas­se­ment. Het is een ploeg zo­als al­le an­de­re en we zul­len ze dan ook aan­pak­ken zo­als we dat ie­de­re week doen. Vo­ri­ge week was dat ook al zo te­gen Ma­rie­ker­ke. De in­zet was er maar het re­sul­taat viel te­gen. Na on­ze ster­ke start heb­ben we on­der­tus­sen al drie we­ken niet meer ge­won­nen, het wordt tijd dat we dat weer be­gin­nen te doen. On­danks die 2 op 9 staan we nog al­tijd op de vier­de plaats. Daar moe­ten we ons zon­dag aan op­trek­ken. Als het een beet­je meer mee­zit dan vo­ri­ge week zul­len we al­les doen om de drie pun­ten vast te hou­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.