Kort

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - (rdk) (di­vb)

KSV Tem­se

Va­lery Na­hayo lijkt ver­lost van zijn kwaal­tjes. Hij sloot de­ze week aan bij de groeps­trai­ning maar wel­licht komt een her­op­tre­den in de der­by te­gen Sint-Ni­k­laas nog wat te vroeg voor de cen­tra­le ver­de­di­ger. Bart Sel­le­slags kan uit zijn vol­tal­li­ge kern put­ten.

SVE Ba­zel

Voor de wed­strijd te­gen Zaf­fe­la­re moet Ba­zel­trai­ner Ka­rel Van Bos­sche niet al­leen Tijs Van Wau­we (werk) mis­sen maar ook Bart Claus moet for­fait ge­ven met een kuit­bles­su­re.

Ro­bur B

Stijn Rog­ge scheur­de zijn li­ga­men­ten en is lan­ge­re tijd bui­ten strijd. Ook Mi­chael Adri­aan­se is uit. Hij liep een ver­rek­king op in de bil. Jo­ni Van den Stock en Maar­ten Van Dam­me her­vat­ten het loop­werk maar te­gen SintPau­wels zijn ze nog niet in­zet-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.