“On­ge­sla­gen sta­tus in de Pan­ters­hal”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - (rwd)

Van­avond ont­vangt Panters Baasrode in de Pan­ters­hal Sgol­ba Aal­ter. Coach Ly Hammady weet dat win­nen de eni­ge op­tie is.

“On­ze nip­te ne­der­laag op Duf­fel hak­te hard in op de groep. We con­tro­leer­den de he­le wed­strijd om in ‘mo­ney ti­me’ het heft nog uit han­den te ge­ven. On­ze on­ge­sla­gen sta­tus in de Pan­ters­hal wil­len we ab­so­luut aan­hou­den. Aal­ter heeft één ze­ge meer, maar we moe­ten die ploeg aan kun­nen. We re­cu­pe­re­ren bo­ven­dien Seppe Ver­nae­be, een be­lang­rij­ke spe­ler die een ster­ke sei­zoen­start neer­zet­te tot hij ge­bles­seerd ge­raak­te. We won­nen on­ze twee thuis­wed­strij­den, maar uit gin­gen we vier keer de boot in. Met de­ze groep moe­ten we be­ter kun­nen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.