“We gaan voor het Bel­gisch re­cord”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - (wgo)

Olym­pic Run­ning Team

Za­ter­dag is de Brus­sel­se Ekiden in en om het Ko­ning Bou­de­wijn­sta­di­on aan zijn veer­tien­de edi­tie toe. Het eve­ne­ment kreeg met Adec­co een nieu­we ti­tel­spon­sor. In to­taal schre­ven 1.370 teams van elk zes at­le­ten in, goed voor een to­taal van meer dan acht­dui­zend lo­pers.

De af­los­sings­ma­ra­thon staat ook in het te­ken van het na­ti­o­na­le kam­pi­oen­schap in de­ze dis­ci­pli­ne voor de of­fi­ci­ë­le at­le­tiek­clubs. Vo­rig jaar ston­den Ra­cing Gent (man­nen) en AV Lo­ke­ren (vrou­wen) op het hoog­ste trap­je van het po­di­um. Voor de­ze laat­ste club te­ke­nen on­der meer Jus­ti­ne Tin­ck en Char­lot­te Van He­se pre­sent.

Voor de al­ge­me­ne ze­ge hoopt het Olym­pic Run­ning Team zich­zelf te kun­nen op­vol­gen. De zes­kop­pi­ge for­ma­tie, die on­der de naam Ca­lipa­ge-Craft van start gaat, kan naast Is­aac Ki­me­li, Si­mon De­bog­nies en Ro­bin Hendrikx ook re­ke­nen op gast­lo­per Stijn De Vul­der, Ri­ken Ost en Tho­mas De Bock, die er al voor de vijf­de keer bij is.

“Het zwa­re par­cours is wel niet mijn fa­vo­rie­te om­loop”, al­dus de Oos­ter­ze­le­naar, die de slot­loop van 7 ki­lo­me­ter voor zijn re­ke­ning neemt. “Toch wil­len we met ons team op dat uit­da­gen­de par­cours het Bel­gisch re­cord (2.06.57) aan­val­len. Het sei­zoen­be­gin leent zich nor­maal niet tot su­per­pres­ta­ties, maar we gaan het toch pro­be­ren.”

De Bock werkt na­dien het Cros­sCup-cir­cuit af, al­vo­rens in het voor­jaar zijn al­ler­eer­ste ma­ra­thon te lo­pen. “De lac­taat­tes­ten wij­zen op een ste­vi­ge uit­hou­dings­ba­sis, van­daar.”

Bij de vrou­wen komt Yel­low Ar­ma­da sterk voor de dag met Ni­na Lauwaert, So­fie Van Ac­com, Char­li­ne Van­nes­te, Fe­be Triest, Ka­ren Van Proey­en en Veer­le D'hae­se.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.