STE­KE­NE

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (gvh)

www.uit­in­lo­ke­ren.be

Al­tijd al eens een heus Ok­to­ber­fest wil­len mee­ma­ken maar raakt u niet in Mün­chen? Dan kan het dit week­end op z'n Bel­gisch ook dich­ter bij huis, want ook in Ste­ke­ne schalt de uit­roep ‘Jetz geht's los!’. Het gro­te feest ver­rast dit jaar met een nieuw con­cept, maar het zal niet ver­ba­zen dat het bier rij­ke­lijk blijft vloei­en. Wie le­der­ho­sen of een dirndl in de kast heeft han­gen, trekt de­ze best aan. Dat le­vert u een gra­tis con­sump­tie op.

www.uit­in­s­te­ke­ne.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.