Span­doek te­gen zwerf­vuil na drol aan ach­ter­deur

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (svov)

Rik Lijn­neel uit de Tuin­wijk in Sint-Gil­lis is het af­val en de drol­len in zijn straat zo beu dat hij een span­doek liet ma­ken.

“Sinds eni­ge tijd heeft on­ze wijk last van sluik­stor­ten”, zegt Rik Lijn­neel. “In twee jaar tijd heb­ben we al zes keer de po­li­tie ge­beld om­dat er vuil­nis­zak­ken aan on­ze ach­ter­deu­ren wer­den ge­zet.”

On­langs gin­gen de ‘sluik­stor­ters’ nog een stap ver­der. “Ie­mand kwam on­be­schaamd zijn ge­voeg doen aan mijn ach­ter­deur.”

Daar­op be­sloot Lijn­neel een span­doek te ma­ken. “Daar­mee wil ik men­sen er­op wij­zen dat ie­der­een last heeft van zwerf­vuil.

Ik vind het niet erg om af en toe te ve­gen of iets op te ra­pen, maar als ie­der­een zich wat aan de re­gels houdt, is heel de wijk pro­per.”

Lijn­neel vindt het ook jam­mer dat de stad de open­ba­re vuil­nis­bak­jes in de wijk heeft weg­ge­haald. “Dat ge­beur­de om­dat men­sen er hun huis­hou­de­lijk af­val in gooi­den, maar nu wordt dat ge­woon op de­zelf­de plaats op de grond ge­zet.”

FOTO STEF VAN OVERSTRAETEN

Rik Lijn­neel bij zijn span­doek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.