Ver­keers­cha­os door zwaar on­ge­val in Be­ve­ren­tun­nel

Eén vracht­wa­gen­chauf­feur ge­wond

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - WAAS & DENDER -

In de Be­ve­ren­tun­nel op de R2 is dins­dag om 13.50u een zwa­re kop-staartaan­rij­ding ge­beurd. Bij het on­ge­val wa­ren vier truck­chauf­feurs be­trok­ken.

Een eer­ste vracht­wa­gen­be­stuur­der die een la­ding te­gels ver­voer­de reed met ho­ge snel­heid in op zijn voor­lig­ger, die ge­la­den was met een con­tai­ner met gro­te rol­len pa­pier. De klap was zo he­vig dat de twee vracht­wa­gens daar­voor ook ge­raakt wer­den. De chauf­feur van de aan­rij­den­de truck werd ge­wond over-

ge­bracht naar het Jan Pal­fijn­zie­ken­huis in Merk­sem. Door de crash was de tun­nel vol­le­dig ver­sperd. Dat zorg­de al snel voor een gro­te ver­keers­cha­os.

Na een uur­tje werd het ver­keer dat vast­stond ach­ter het on­ge­val door­ge­la­ten. Pas daar­na kon­den de vracht­wa­gens ge­ta­keld wor­den. De R2 was on­der­tus­sen af­ge­slo­ten ter hoog­te van de af­rit Waas­land­ha­venZuid. Dat zorg­de niet al­leen voor gro­te hin­der op de R2 maar ook op de E34, Steen­land­laan, Ha­zop­weg en Sint-An­to­ni­us­weg.

Pas om 17.45u werd de rij­baan op­nieuw vrij­ge­ge­ven en los­ten de fi­les op. Door de crash was de vol­le­di­ge Be­ve­ren­tun­nel ver­sperd, wat voor gro­te ver­keers­hin­der zorg­de.

FO­TO BERT FOUBERT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.