De Ca­si­no lan­ceert nieuw par­ty­con­cept op ou­de­jaar

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - Tom Bar­man. Black Mam­ba. GUY VAN VLIET

or­ga­ni­sa­to­ren die in de loop van het jaar voor brui­sen­de dans­fees­ten zor­gen, met Goe Feest­je en Dan­ce Clas­sics als ide­a­le voor­beel­den. De Ca­si­no brengt al die top­feest­jes sa­men op één avond in Back tot the Fu­tu­re.

“Ou­de­jaars­avond was de vo­ri­ge ja­ren voor­al een feest voor een jong pu­bliek. Daar stap­pen we van­af. We kno­pen te­rug aan met de le­gen­da­ri­sche ou­de­jaars­avond­fees­ten die we or­ga­ni­seer­den in de Foy­er, voor on­ze ver­huis naar De Ca­si­no. Die feest­jes wa­ren zo ver­maard dat ze op vijf mi­nu­ten uit­ver­kocht wa­ren. Back to the Fu­tu­re is pas aan­ge­kon­digd, maar we mer­ken dat het ook hier­voor al storm loopt. Het wordt een feest voor een breed pu­bliek, waar­bij we sa­men­wer­ken met on­ze part­ners van de po­pu­lai­re fui­ven van dit jaar. Of ie­mand 18 of 48 is: hier valt er te fees­ten”, ver­ze­kert Ste­ven Ver­schoo­re van De Ca­si­no.

Top­per van de avond wordt Tom Bar­man. “Hij is mo­men­teel voor­al be­zig met dEUS, Mag­nus en Taxi­wars, dus er blijft niet veel tijd over om te dj’en. De Ca­si­no is dan ook de eni­ge plek waar hij draait op ou­de­jaars­avond. Hij heeft zelf een dub­be­le re­den om te vie­ren, want hij is ja­rig op 1 ja­nu­a­ri. We voor­zien al­vast een gro­te taart voor hem”, ver­klapt Ver­schoo­re.

Naast Tom Bar­man komt de mu­ziek van Souls­ha­kers, die al op

STE­VEN VER­SCHOO­RE

De Ca­si­no

‘‘Het wordt een feest voor een breed pu­bliek, waar­bij we zul­len sa­men­wer­ken met de or­ga­ni­sa­to­ren van de po­pu­lai­re fui­ven van dit jaar.’’

www.de­ca­si­no.be

FO­TO IF

Laun­dry Day en To­mor­row­land ston­den maar ook de vo­ri­ge ou­de­jaars­avon­den in De Ca­si­no van de par­tij wa­ren, Black Mam­ba, die haar spo­ren ver­dien­de in Club 69 en Char­la­tan, en re­si­dent dj J&S.

Tic­kets kos­ten 25 eu­ro en zijn ver­krijg­baar via de web­si­te van De Ca­si­no.

FO­TO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.