180 leer­lin­gen le­ren jobs ken­nen tij­dens zorg­be­roe­pen­ral­ly

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (gvh)

De jon­ge­ren leer­den on­der meer hoe een ba­by te ver­zor­gen en een prik­je te ge­ven.

EVA D’HAEMERS

Odi­see

‘‘Door doe-ac­ti­vi­tei­ten kun­nen jon­ge­ren tes­ten of ze in­te­res­se heb­ben in de­ze jobs.’’

Odi­see, die de ral­ly mee co­ör­di­neer­de.

De jon­ge­ren leer­den on­der meer hoe een ba­by te ver­zor­gen, moch­ten aan de slag met de tech­no­loog in de me­di­sche beeld­vor­ming en kon­den zelfs op be­zoek gaan in het ope­ra­tie­kwar­tier. “Door de­ze doe-ac­ti­vi­tei­ten kon­den de jon­ge­ren uit­tes­ten of ze de juis­te ta­len­ten en in­te­res­ses in huis heb­ben voor de­ze jobs.”

FO­TO GUY VAN VLIET

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.