Na 45 jaar af­scheid van vol­ley­bal­voor­zit­ter

De May­er stond mee aan wieg van club

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - Ju­les geeft de voor­zit­ters­fak­kel door aan Kris Smet. (mgb)

Ju­les stond mee aan de wieg van het toen­ma­li­ge Pard­af en deed de club uit­groei­en tot een van de groot­ste sport­clubs van de ge­meen­te, die op een be­paald mo­ment zelfs op in­ter­na­ti­o­naal ni­veau speel­de. Op het af­scheids­feest werd te­rug­ge­blikt op de ge­schie­de­nis van de club aan de hand van fo­to’s en film­pjes. En­ke­le hui­di­ge en ex-in­ter­na­ti­o­nals, waar­on­der Sam Deroo en Il­ka Van­de Vy­ver, be­dank­ten Ju­les voor zijn in­zet, sa­men met de meer dan vijf­hon­derd aan­we­zi­gen.

“Ik blijf voor­lo­pig nog wel ac­tief bin­nen de club”, laat Ju­les we­ten. “Ik blijf be­stuurs­lid en zal ook nog en­ke­le wed­strij­den com­men­taar ge­ven op mijn ge­ken­de en­thou­si­as­te ma­nier. Ik heb er al­le ver­trou­wen in dat mijn op­vol­ger Kris Smet het uit­ste­kend zal doen als voor­zit­ter, maar voor mij is het na 45 jaar wel­le­tjes ge­weest.”

FO­TO MGB

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.